POZOR, dokážeme namontovať dvere I BEZ BÚRANIA A DO EXISTUJÚCE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE !!!
Všetko po posúdení súčasného stavu zárubne zodpovedným pracovníkom a za predpokladu, že je zárubeň oceľová a miery nevykazujú veľkú nerovnosť. Toto musí byť v súlade s normou ENV 1627, podľa ktorej prebehla certifikácia.

Bezpečnostné dvere a protipožiarne dvere

Bezpečnostné dvere a protipožiarne dvere BEDEX jsme započali vyrábať na prelomu rokov 1993 a 1994. Z tohto ľahko usúdiť, že naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s výrobou, predajom aj montážou. Našim cieľom je ponúknuť každému zákazníkovi perfektný výrobok a servis, zodpovedajúci nárokom na bezpečie, komfort a tomu primeranú cenu. Filozofiu značky BEDEX najlepšie vystihuje jej slogan: „Bezpečie nie je luxus!“


Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné dvere BEDEX vyrábame na prvotriednych strojárskych zariadeniach Trumpf a konštruujeme z materiálov, ktoré nám zaručia vysokú kvalitu už od samotných výrobcov. Do konštrukcie bezpečnostných dverí sú zabudované len riadne certifikované komponenty a materiály, aby celkový výrobok bol úspešný v náročných skúškach odolnosti proti vlámaniu, resp. protipožiarnych skúškach.


Protipožiarne dvere

Oceľové protipožiarne dvere konštrukcie D1 nezvyšujú v požadovanom čase požiarnej odolnosti intenzitu požiaru a obsahujú len nehorľavé látky.
Protipožiarny uzáver je zostava protipožiarnych dverí, ktoré sú zasadené do ocelovej protipožiarnej zárubne (štandardné alebo špeciálne zárubne - určí sa podľa požadovanej odolnosti dverí). 
 

_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg