Základné pojmy a značenie


Protipožiarne uzávery otvorov sa triedia na uzávery:

1. EI - brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru.
Tieto prvky spĺňajú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest.
2. EW - obmedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) - Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.
3. S - tesné proti prieniku dymu a splodín horenia (predtým K)
4. C - požiarne uzávery s funkčným vybavením zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom vrátane ovládania (predtým S)

5. - požiarne uzávery opatrené požiarnym alebo dymovým tesnením

Protipožiarne uzávery sa podľa bodu 1) a 2) zaraďujú do stupnice:
15, 30, 45, 60 a 90 minut

na základe vykonaných skúšok alebo početného určenia.

Druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobe zabudovania použitých stavebných hmôt sa vyjadruje písomnou značkou D1, D2, D3

_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg