Servis


Bezpečnostné dvere sú pre mnohých ako čiastočne nedobytná pevnosť. Pokiaľ sa však aj napriek tomu obávate možnosti mechanickej chyby, ktorá by bola spôsobená akýmkoľvek faktorom, môžete sa spoľahnúť na náš kvalitný servis. Samotný servis dverí je zaistený špecialistami, ktorí zistia závadu a následne ju opravia takým spôsobom, aby bola zaistená opätovná funkčnosť a plná využiteľnosť.

V prípade samotných dverí sa môžete spoľahnúť na záruku vzťahujúcu sa na samotný výrobok aj uzamykací mechanizmus. Často sa stáva, že dôjde k nečakaným udalostiam, ako sú napr. strata kľúčov či poškodenie kovania od nepozvaných hostí. V bežnej situácii by sa jednalo o problém, avšak u našich dverí sa jedná o záležitosť, ktorú vám rýchlo a jednoducho pomôžeme vyriešiť my, alebo naši zmluvní partneri výmenou samotnej vložky či kovania dverí.

Kontaktujte v týchto prípadoch nás, najbližší zámočnícky nonstop servis alebo firmu, ktorá u Vás inštaláciu vykonávala. Ak sa Vám toto z nejakého dôvodu nepodarí, kontakt na iné firmy, pracujúce so značkou BEDEX nájdete na stránke s kontaktami na predajcu .

Jedným z príkladov zaujímavého servisu, skôr dobrej služby, ktorú máloktorý výrobca má, je napríklad možnosť úpravy výšky dverí. V praxi sa často stáva že, že sa opravujú podlahy a potom sú problémy s inštaláciou krídla, ktoré je vysoké. Aj preto sme blízko s pomocou pri riešení mnohých prekérnych situácií. S dôverou sa môžete na nás alebo na zmluvných partnerov kedykoľvek obrátiť .


_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg