Vložky

Príslušenstvo - vložky Mul-T-Lock

Ponúkané portfólio cylindrických vložiek dokonale pokrýva rôznorodé požiadavky našich zákazníkov. Vložky s rozmeramy 30 x 45 mm (31 x 46 mm) sú určené pre dvere BEDEX VARIO V3 a s rozmery 30 x 40 mm (27 x 41 mm) pre BEDEX VARIO D3 a BEDEX ŠTANDARD. Ostatné vložky svetovo známých výrobcov dodávame k dverám BEDEX VARIO jednostranne alebo obojstranne obložených.


Modelová rada - 7x7


Popis

Bezpečnostná cylindrická vložka s desaťzubým koliečkom, zabezpečuje odolnosť vložky proti vyhmataniu i ďalších spôsobov sofistikovaného prekonania vložiek, s právnou ochranou klúča..

Použitie:

Určena pro konstrukci vícebodových rozvorových dveří, certifikována pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení TAJNÉ (T).

Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice

Poznámka: provedenie vložky 3v1 NELZE

Modelová rada - Integrator


Mechanismus vložky

Vložka so siedmimi odpruženými nastavovačmi v jednoradom usporiadaní.
Špeciálne tvarované stavítko s oválnym prierezom (patent. pending, do roku 2022)

Ochranné prvky

Odolnosť proti vyhmataniu (planžetovaniu).
Odolnosť proti odvŕtaniu.
Odolnosť proti použitiu nedeštruktívnej dynamickej (tzv. "bump-key") metódy.

Kľúče a zabezpečenie kľúčov

Obojstranný jamkový kľúč z niklovej mosadze s plastovou hlavou a farebným rozlišovačom vsadeným do hlavy kľúča.
Bezpečnostná karta na výrobu kľúčov: výroba kľúčov výhradne v autorizovaných servisných strediskách Mul-T-Lock, v ktorých je garantované použitie originálnych polotovarov Mul-T-Lock.

Ďalšie možnosti

Zjednotenie viac vložiek (zámkov) na jeden kľúč.
Široká ponuka ovládacích palcov a olív (ovládacích gombíkov).
EMERGENCY - úprava, ktorá umožňuje otvorenie vložky i pri plnom zasunutí kľúča z opačnej strany vložky (aj pri zabuchnutiu dverí s kľúčom zvnútra možno ďalším kľúčom sady zvonku otvoriť).

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, trieda bezpečnosti 3.
Pyramida bezpečnosti Českej asociácie poisťovní, stupeň 3 - vysoké zabezpečenie.

Použitie:

Určená pre konštrukciu viacbodových rozvorových dverí, certifikovaná pre použitie k ochrane utajovaných skutočností do a vrátane stupňa utajenia TAJNÉ (T).

Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice

Poznámka: prevedenie vložky 3v1 NENI MOŽNÉ

Modelová rada - Classic

Popis

Bezpečnostná cylindrická vložka s desaťzubým koliečkom a vysokobezpečnostným patentovaným systémom teleskopických stavítok, zabezpečujúcim súčasne odolnosť proti vyhmataniu a vysokú variabilitu pre systémy generálneho kľúča, s patentovaným drážkovaným bubienkom, s ocelovým stavítkom znemožňujúcim vytrhnutie bubienka z tela vložky, s ocelovými kolíkami proti odvŕtaniu v tele vložky i v bubienku.

Použitie

Určená pre konštrukciu viacbodových rozvorových dverí, certifikovaná pre použitie k ochrane utajovaných skutočností do a vrátane stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ (PT).


 


Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice

Modelová rada - Interactive

Popis

Bezpečnostná cylindrická vložka s desaťzubým koliečkom využívajúca tzv. aktívne stavítko umiestnené v klúči, ktoré je aktívnym prvkom spolupôsobiacim pri otváraní a zvyšujúci ochranu proti nelegálnemu kopírovaniu klúčov, odolná proti odvŕtaniu, vytrhnutiu bubienka, odleptania, rozlomenia a vyhmatania.

Použitie

Určená pre konštrukciu viacbodových rozvorových dverí, certifikovaná pre použitie k ochrane utajovaných skutočností do a vrátane stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ (PT).
 

Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice
 

Modelová rada - MT5+

Mechanismus vložky

Zamykací systém tvorený kombináciou troch nezávislých mechanizmov.

Ochranné prvky

  • Odolnosť proti vyhmataniu (planžetovaniu).
  • Odolnosť proti odvŕtaniu.
  • Odolnosť proti použitiu nedeštruktívnej dynamickej (tzv. "bump-key") metódy.

Kľúče a zabezpečenie kľúčov

Obojstranný jamkový kľúč z niklovej mosadze s dizajnovo riešenou plastovou hlavou vyrábanou technológiou dvojitého vstrekovania a farebným rozlišovačom vsadeným do hlavy kľúča.
Magnetická bezpečnostná karta na výrobu kľúčov: ochrana kľúča na porovnateľnej úrovni ako ochrana bankového konta.
Výroba kľúčov výhradne na základe predloženia magnetickej karty v autorizovaných servisných strediskách Mul-T-Lock MT5 + vybavených špeciálnym strojom na výrobu kľúčov MT5 +. Garantované použitie originálnych polotovarov Mul-T-Lock.

Normy a certifikáty

ČSN P ENV 1627, trieda bezpečnosti 4.
Pyramída bezpečnosti Českej asociácie poisťovní, stupeň 4 - veľmi vysoké zabezpečenie.

Použitie:

Určená pre konštrukciu viacbodových rozvorových dverí, certifikovaná pre použitie k ochrane utajovaných skutočností do a vrátane stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ (PT).

Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice

Poznámka: prevedenie vložky 3v1 NENI MOŽNÉ

Ďalšie možnosti úprav vložiek Mul-T-Lock


Vložka s úpravou „3 v 1“ (SEMAFOR)

Popis

Bezpečnostná cylindrická vložka s desaťzubým koliečkom, obsahuje tri sady kľúčov, umožňujúce pri strate kľúča z jednej sady použiť kľúče zo sady inej, ktorého prvé otočenie prekóduje vložku na nové kľúče.

Použitie

Určená pre konštrukciu viacbodových rozvorových dverí, certifikovaná pre použitie k ochrane utajovaných skutočností do a vrátane stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ (PT).

 

Vložka s úpravou EMERGENCYEmergency

Kľúčom vo vložke je možné otáčať, aj keď je z druhej strany plne zasunutý iný kľúč. Umožňuje, aby obe strany vložky boli neustále funkčné.

Vložka s OLIVOU

OlivkaVložku osadenou olivkou je možné z vnútornej strany z chráneného priestoru ovládať bez kľúča. 
 
_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg