Bezpečnostné dvere BEDEX Vario EL VD 4 s PO so zárubňou MRB

Popis a použitie

Bezpečnostné dvere s požiarnou odolnosťou s oceľovou zárubňou vhodné k ochrane domov, kancelárií a iných nebytových priestorov. Vyrábajú sa ako dvere otvárané do i von chráneného priestoru, s možnosťou elektronickej kontroly vstupu. Otvárajú sa pomocou čipovej karty alebo kódu, ktorý vlastní oprávnená osoba. Dvere sú vhodné do rôznych režimových miestností z hľadiska kontroly vstupu.

Štandardné rozmery

600 - 900 / 1970

Bezpečnostná trieda

RC4 podľa ČSN EN 1627:2012 kap.4

Stupeň utajenia

4

Požiarna odolnosť

EI 30 D1

Vzduchová nepriezvučnosť

Rw = 33 dB

Certifikáty výrobku

Centrum stavebního inženýrství a. s. Praha
TREZOR TEST s. r. o.
Národní bezpečnostní úřad ČR

Konstrukce

Obojstranná oceľová konštrukcia s jaklovým rámom a špeciálnymi vnútornými výstuhami, 7 aktívnych a 3 pasívne uzamykacie čapy, rozvorový zámok MUL-T-LOCK 240 alebo zámok Rostek typ 210 v hornej tretine krídla, príprava pre samozamykací zámok BERA alebo ABLOY v mieste hlavného zámku (nie sú v cene), káblová priechodka vyúsťujúca v polodrážke na stráne závesov, obvodové tesnenie.

Součinitel prostupu tepla

k < 3,5 W. m-2K-1

Povrch

Povrch z výberu 17 dekorov alebo základný nástrek.

Vnútorná výbava

Vnútorný antikorózny a protipožiarny náter, desaťbodový zaisťovací mechanizmus, minerálna vata.

Zárubňa

Typ MRB na zamurovanie, oceľový hlbokoťažný plech s. 2mm, základný nástrek.

Doporučená výbava

Individuálny výber základnej ponuky bezpečnostného kovania a vložiek príslušnej triedy.

Výroba

Zákazková

Cena

Viz Cenník bezpečnostných dverí MRB Sazovice EURO_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg_1R.jpg_2R.jpg_3R.jpg_4R.jpg